Op. Dr. Hasan Yıldız

Cinsel Bölge Siğil Tedavisi

Cinsel Bölge Siğil Tedavisi Nedir?

    “Human papillorna Virüs” daha çok hem erkek hemde kadın genital bölgede ve bu bölge mukozalarında enfeksiyon yapan ve kondilom(condyloma acuminatum) adı verilen siğil şeklinde kitlelerin oluşumuna neden olan bir çeşit virüstür.HPV bir kez vucuda girdiğinde hücreler içine yerleşir ve dönemsel olarak tekrarlıyan enfeksiyonlara yol açar.

HPV virüsü ve buna bağlı genital siğil enfeksiyonu cinsel yolla bulaşan hastalıklar gurubuna yer almasına rağmen çok nadiren de olsa cinsel ilişki dışında da bulaşabildiği bilinmektedir.

Nasıl bulaşır?

Virüsün bulaşması kişinin enfekte bölgesinin örneğin penis veya kadın dış genital organı gibi diyer bireyin cinsel bölgelerine veye ağız makat gibi bölgelerine deri- mukoza temesı ile bulaşır.

Erkekte HPV virüsü

Rahim ağzı kanserine yol açan HPV virüsünün, erkeklerde de penis kanserine neden olduğu bilinmektedir.Genellikle erkeklerin taşıyıcı olduğu ve bu nedenle korunmasınında kadınlar kadar önemli olduğunu unutmamak gerekmektedir. Cinsel bölge siğili erkek hastalar için de önemli riskler oluşturmakta olup tespit edildiğinde, zaman kaybetmeden tedavi edilmelidir.

HPV Virüsü nasıl belirti verir?

Kuluçka süresi HPV tipi ne göre değişken olup bulaştıktan sonra 2 ay ile 6 yıl arasında bir bir kuluçka devresini takiben kadında veya erkekte cinsel bölgede, anüsde, ağıza sayıları ve büyüklükleri değişen siğiller (genital siğil, kondilom lezyonları) oluşturur. Yani bazı kişilerde virüsü aldıktan 2 ay sonra siğil çıkabildiği bazı kişilerde ise bu virüs yıllarca hiç berlirti vermeyip örneğin 5 yıl sonra cinsel bölge siğili olarak ortaya çıkabilmektedir. Oral seks ile ağza bulaşabildiği gibi komşuluk yolu veya anal seks ile makata etrafına veya içine de kondilom cinsel bölge siğil lozyonları çıkabilmektedir. Prezarvatif HPV’ de tam koruma sağlamamaktadır. Bu nedenle sadece peniste değil tüm cinsel bölgede siğil görünebilmektedir.Hatta bu siğiller karına, kasıklara ve makat kısmına doğru yayılabilmektedir. Kısacası cinsel yolla bulaşan hastalıklardan koruyan prezarvatif, HPV’de tam koruycu olamamktadır.

Erkekte HPV’ nin bulaşma riskini ne arttırır?

HPV’nin bulaşmasını kolaylaştıran sebeplerin başında çok eşlilik gelmektedir.Erken yaşta cinselliğe başlamak, güvenli olmayan cinsel ilşkiye girmek bu tür HPV virüsüna bağlı kanserlerin hazırlayıcı nedenlerinden bir tanesidir. Cinsel bölge siğillerinin tanısı deneyimli bir hekim tarafında göz ile kolaylıkla konulabilmektedir. Şüpheli siğillerde ve/veya tiplendirme yapmak için ise biyopsi veya sürüntü alınarak da tanı koymak mümkündür.

HPV’ nin tedavisinde diğer enfeksiyonlarda olduğu gibi ağızdan alınan bir ilaç, krem veya aşı ile kesin bir tedavisi bugün için yoktur. Virüs bir kez vücuda girdiği zaman bağışıklık sisteminin gücüne ve virüsün etki gücüne göre yıllarca (bazı bilgilere göre virüs tipine bağlı olmak üzere 6-8 yıl), hatta ömür boyu vücut içinde sinsi bir şekilde kalır. Bununla birlikte ortaya çıkardığı lezyonlar yani siğiller (kondilom) mutlaka zaman kaybetmeden tedavi edilmeli ve yakılmalıdırlar.
Amaç, tedavi ile virüsün hızla yayılmasını ve bulaşmasını engellemek ve aynı zamanda virüsün oluşturmuş olduğu siğiller yani kondilomların yok edilip cinsel organın sağlıklı ve hijyenik duruma getirilmesidir.

Cinsel Bölge Siğil Tedavisi Ne Kadar Başarılıdır?

Kondilom yani cinsel bölge siğilleri kesinlikle ihmal edilmemesi ve hafife alınmaması gereken bir hastalıktır.

Tedavi ile virüsü yok etmek mümkün değildir, fakat siğillerden kurtulmak mümkün olabilmektedir. Tedavi sadece siğilleri ortadan kaldırır ve hızlı olan bulaştırıcılığı, yayılmayı durdurur.

Pek çok vakada tek sefer tedavi yeterli olmamakta en az 2 seans gerekmektedir. Tedavinin başarısı kondilom lezyonlarının yaygınlığına ve HPV tipine bağlıdır. Tedavide tıbbi ve cerrahi yaklaşımların ikisi de uygulanabilir, fakat tercih genellikle cerrahi işlem olmaktadır (yakma,dondurma lazer gibi..). Tedavinin ne şekilde olacağına dair karar siğillerin yaygınlığına, yerleşimine göre tedavi sırasında kadın doğum uzmanı tarafından verilir.
Kondilomda tıbbi tedavi olarak dıştan sürülen bazı ilaçlar kullanılabilir, ancak bu uzun süreli ve zahmetli bir tedavidir ve nüks yani tekrarlama ihtimali fazladır. Büyük ve fazla lezyonlara, vajina içine doğru yayılmış kondilomlara lokal ilaç ve krem tedavisinin fazla bir etkisi olmaz. Çoğu ilaç hasta tarafından değil hekim tarafından uygulanmalı ve direk lezyonun üstüne tatbik edilmelidir. Normal dokuya temas ettiğinde pek çok ilaç tahribata neden olur. Bu nedenle son derece dikkatli uygulama gerekir. Lokal uygulanan ilaçların,lokal ayni bölgesel yan etkileri de fazladır.

Cinsel Bölge Siğil Tedavisinde En Çok Hangi Yöntemler Kullanılır?

Cinsel bölge siğilinin cerrahi tedavisinde en çok uygulanan ve başarılı olan yöntem lezyonun yakılması ya da dondurulmasıdır. Burada amaç lezyonun tahrip ve yok edilmesidir. Dondurma işleminde (kriyoterapi) sıvı nitrojen yada karbondioksit kullanılır. Yakma işleminde ise elektrokoter uygulanır. Lazer cerrahisi de siğillerde başarı ile uygulanmaktadır. Bazı büyük lezyonlar cerrahi olarak çıkarılmayı gerektirebilir. Dondurma hariç diğer cerrahi işlemler için lokal yada tercihen genel anestezi uygulanır.
Kondilom tedavisinin amacı sadece görünen lezyonları ortadan kaldırmakla sınırlıdır. HPV enfeksiyonu kronik seyreder ve kitleler ortadan tümüyle kalksa da hücrelerin içinde gizli bir şekilde yaşamını sürdüren virüsler sayesinde bulaştırıcılık daha düşük de olsa devam eder.Tedavi sonrası yeniden siğiller ortaya çıkarsa tekrar tedavi edilmeleri gerekir. Nüks (tekrarlama eğilimi) virüsün genetik tipine bağlı olarak görülmektedir. Bazı HPV tiplerinde nüks yani tekrar daha sık görülmektedir. Cinsel bölge siğilleri tedavi ile yok ederek HPV virüsünün bulaşıcılığı ve yayılması azalmaktadır.

Bazı kişilerde siğil ortaya çıkıp tedavi edildikten sonra bir daha ömrü boyunca yeni siğil çıkmaz. Bazı kişilerde ise sık aralıklarla siğiller çıkar. Kişiler arasında bu derece fark olmasının nedeni büyük olasılıkla bağışıklık sistemleri arasındaki farklılık ve virüsün etki gücüdür. Bu sebepten dolayı tedavi sonrası bağışıklık sistemini güçlendirici ilaçlar ve doktorun önerileri önemlidir. Ülkemizde de bağışıklık sistemini güçlendiren ilaçları her ne kadar temin etmek mümkünse de seçenekler sınırlıdır.

HPV Nedir Nasıl Bir Enfeksiyondur?

HPV ( Human Papilloma virus) 80 ten fazla tipi olan virüse verilen ortak addır. Bu virüsler vücudun herhangi bir yerinde özellikle cinsel bölgede hem erkeklerde hem de kadınlarda, hatta yeni doğan çocuklarda siğillere sebep olabilirler. Ancak bazıları cinsel yola bulaşır ve condyloma acuminata veya genital siğil denilen hastalığı oluşturur.

HPV Virüsü Bulaşan Herkeste Mutlaka Siğil Çıkar Mı?

Siğiller bu enfeksiyonun görünebilir belirtileridir, sonucudur ve ancak % 30-35 olguda ortaya çıkmaktadır. Kalan % 70’ lik bölümde ise virüsler deri altında sessiz kalmakta ve herhangi bir belirti vermemektedir ve taşıyıcı olunmaktadır. Subklinik yani sessiz adı verilen bu belirtisiz formunda siğiller ile belirti veren diğer formlarda da olduğu gibi kanser oluşumu ile bir bağlantısı olduğu düşünülmektedir.

Kimlerde Daha Sık HPV, Cinsel Bölge Siğili Görülmektedir? HPV Risk gurupları Nelerdir?

  1. Cinsel temasın başladığı 18-20 yaşlar HPV virüsünün alınması için en riskli yaşlardır.
  2. Siz veya cinsel eşiniz birden fazla kişi ile ilişkiye giriyor ise risk artacaktır. Cinsel partner sayısı arttıkça HPV’ nin bulaşma ihtimali de artar.
  3. Klamidya , Gonore ,AİDS veya Herpes simpleks gibi başka cinsel ilişki ile bulaşan hastalığınız varsa risk artmaktadır.
  4. Hamilelik, uzun süre doğum kontrol hapı kullanımı riski arttırmaktadır.
  5. Hodgkin lenfoma, lösemi gibi bağışıklık sistemini baskılayan hastalıkları olanlarda risk artmaktadır.
  6. Beyaz ırkta daha fazla görülmektedir.
  7. Sigara içimi ve kronik alkol kullanımı, alışkanlık yapan madde kullanımı riski arttırmaktadır.
  8. Fiziksel yada ruhsal nedenlerle oluşan aşırır stres ve üzüntü vücut direncinin düşmesi riski arttırmaktadır.

Cinsel Bölge Siğilleri, Kondilomlar Ne Büyüklükte, Ebatta Olurlar?

Siğiller değişken boyutta olup büyüklü küçüklü olabilirler. Tek veya kümelenmiş bir şekilde olabilirler. Bazen siğillerden oluşan küme bir karnıbahar görüntüsünde olabilir. Bazen de tek tek dağınık şekilde olurlar. Genellikle cilt renginde ve ağrısızdırlar. Bazen pembe veya gri renk alabilirler. Seyrek olarak kaşıntı, ağrı ve kanama yapabilir. Cinsel bölgede huzursuzluk hissi tipiktir.

HPV Virüsü Genellikle Ne Gibi Belirti Verir? Şikayetler Neler Olmaktadır?

Çoğu zaman hastalık herhangi bir belirti vermez. Hastaların yaklaşık % 30- 35’inde siğil oluşmaktadır. Siğiller kadınlarda vagina veya anüs çevresinde veya vulvada olabilir. Aynı zamanda kasıklarda, bacaklarda, boyunda, ağızda veya vücudun herhangi bir yerinde de bulunabilirler. Erkeklerde ise siğiller genellikle penis veya torbalardadır. Bazen erkeklerde de makat etrafına yayıldığı gözlenmektedir. Homoseksüel erkeklerde ise çoğunlukla anüs-makat etrafındadır.

HPV Virüsünün Bulaşması Ne Şekilde Olur?

Vajinal, anal veya oral seks esnasında cildin cilde teması sonucu bulaşır. Virüs cildin zayıfladığı bir noktadan vücuda girer ve derinin derinliklerine doğru ilerler. Burada aylar hatta yıllar boyunca sessiz olarak kalabilir. HPV tanısı konmuş bir kişide virüs cinsel hayatın herhangi bir döneminde bulaşmış olabilir. Kesin bir zaman belirlemek mümkün değildir.

Oral Seks İle HPV’nin Bulaşma İhtimali Nedir?

HPV enfeksiyonun kadınlarda, rahim ağzı kanserinin de en önemli nedeni olduğu bilinmektedir. Cinsel açıdan aktif ve birden fazla partneri olan kadınların % 70- 80’inin herhangi bir döneminde HPV enfeksiyon geçirdikleri iddia edilmektedir. Yapılan çalışmalar ayrıca virüsün en kolay ve en hızlı oral seksle bulaştığını vurgulayarak, hayatları boyunca 6’dan fazla kişiyle oral seks yapanların HPV enfeksiyonu kapma risklerinin 9 kat daha fazla olduğunu ispat etmektedirler. Son yıllarda yapılan çalışmalar oral seks yapan kadınlarda HPV enfeksiyonuna bağlı olarak boğaz kanserinin daha sık görüldüğü tespit edilmiştir.

Anal Siğiller Nasıl Bulaşırlar? Anal HPV Belirtileri Nedir?

Anal siğiller (condyloma acuminata, anal kondilom), anüs – makat çevresini etkileyen, sık görülen lezyonlardır ve genellikle anal ilişki, anal seks ile bulaşmalarına rağmen bu tür bir ilişki olmadan sadece normal vajina ilişki ile de bulaşabilmekte veya vajinadaki yani kadında cinsel organdaki siğillerin buraya, anüs-makat etrafına yayılmaları ile de gözlenmektedir. İnsan papilloma virüsünün (HPV) belirgin hale gelmesi için aylar veya yıllar geçebilir. Mikroskopik virüsün çoğalması ve büyümesi için belli bir zaman gerekir. Lezyonlar öncelikle yüzeyden hafif kabarıklıklar olarak başlar. Yumuşak, pembeden kırmızıya kadar değişen renklerde karnıbahar gibi oluşumlardır. Sayıları bir veya sayılamayacak kadar olabilir. Ağrı ve rahatsızlık hissine neden olmasalar da kaşıntı ve yanmaya neden olabilirler. Bazı bireylerde kanama gözlenir. Hastalar kendilerinde hastalığın olduğunun farkına varmayabilirler. Genellikle genital siğil şikayeti ile doktora başvuran kadınlarda , bu bölgedekilerine ek olarak makat etrafında da siğillerin gözlenmesi ile fark edilirler. Tedavisi vajina yakınındaki siğiller ile birlikte anüs etrafındaki siğillerin de aynı seansta yakılması ile olur.

HPV Başka Hangi Hastalıklar İle Karışabilir?

Kondilomun ayırıcı tanısında göz önüne alınması gereken hastalıklar ve lezyonlar arasında; molloscum contagiosum, herpes genitalis, micropapillomatosis labialis, seboreik keratozis, acrocordon ve intradermik nevüsler yer alır.

HPV’ nin Kuluçka Dönemi Ne Kadardır?

Virüs HPV enfeksiyonu bulaşmış bir kişi ile ilişkiden 4-6 hafta sonra etkisini gösterir. Siğillerin oluşumu 6-9 ayı, hatta bazen yılları bulabilir. Kuluçka süresi HPV tipine bağlı olarak 3-6 yıla dek uzayabilir. Kesin bir süre vermek mümkün değildir. Her gün yeni tip HPV virüsleri bulunmakta ve bunların da davranışları her birinin farklı olmaktadır.

HPV Ne Gibi Olumsuzluklara ve Ciddi Sonuçlara Yol Açar?

HPV enfeksyonunun sonuçları ciddidir. HPV ile enfekte olmuş kadınlarda vulva ve serviks kanseri gibi genital kanserlerin riski artmıştır. Erkekte de penis ve skrotum , yenidoğanda da boğaz kanseri (laringeal papillomatozis) riski artmaktadır. Ancak sadece birkaç tipi (tip 16, 18, 31, 33, 35) kanser ile ilişkilidir. Bu tipler genellikle sessiz (subklinik) seyreden hastalığa sebep olurlar, genellikle belirti vermezler ve sadece smear testi veya lezyondan alınan hücresel değişikliklerde ortaya çıkmaktadırlar.

Aklınıza Takılan Bir Soru Mu Var?

Bi̇lgi̇ gi̇zli̇li̇ği̇ni̇z yasal hakkınızdır. Tüm i̇şlemler i̇çi̇n herhangi̇ bi̇r bi̇lgi̇ni̇zi̇ vermeden randevu alabi̇li̇r,
tüm sorularınızı sorabi̇li̇r , i̇şlemi̇ni̇zi̇ yaptırabili̇rsi̇ni̇z !

Copyright © 2023 Op.Dr. Hasan Yıldız. Her Hakkı Saklıdır. Tasarım:

Görüşme başlat.
Whatsapp
Sağlıklı günler.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?